Volejte Po-Pá 7:00-15:30
OSTRAVA
Tel.: +420 596 768 755
BRNO
Tel.: +420 543 521 393
KOLÍN
Tel.: +420 737 238 437
Cenové nabídky
Zašlete nám poptávku
Záruka 2 roky
Jistota a spolehlivost
Zajistíme dopravu
Dodávky v rámci ČR

Vsakovací systémy

3Odchra-vsaky 2 (549).png

více informací...

Vsakovací a retenční systémy slouží k zachycování, zadržování a efektivnímu využití dešťové vody, případně k jejímu bezproblémovému vsakování do země.

V § 20 odst. 5 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území se uvádí, že se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno mj. vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

1) přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

2) jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3) není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Podle § 21 odst. 3 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení (jak uvádí § 20 odst. 5 této vyhlášky) je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.

Dokumenty: Wavin katalog, Pipelife katalog

Typ
Výrobce
Celkem položek: 30    1-1011-2021-30

Kód produktuNázev produktuJednotkaCena bez DPH
13800000000000Akumulační box Azura1.275 Kč
13800000000001Spojka Azura - klip4 Kč
13800000000002Spojka AZURA - trubka13 Kč
13800000000003Geotextile GEON 250 AZURA 2x3m410 Kč
13800000000004Geotextile GEON 250 AZURA 2x80m8.400 Kč
13800000000006Akumulační box Q-Bic2.900 Kč
13800000000007Akumulační box Q-BB - bez revize2.300 Kč
13800000000008Vstupní hrdlo Q-Bic 160/3151.500 Kč
13800000000009Vstupní hrdlo Q-Bic 4004.900 Kč
13800000000010Vstupní hrdlo Q-Bic 5005.700 Kč